tartak w Nekli

Dachy
Budownictwo jest na tyle szerokim zakresem, że ciężko zajmować się wszystkim, dlatego też powstają często wyspecjalizowane jednostki zajmujące się właśnie precyzyjnie określonymi dziedzinami. Jednym z takich przykładów jest właśnie tartak, na temat którego przygotowaliśmy kilka słów poniżej.

Kluczową maszyną, która niezbędna jest aby w tartaku uruchomić produkcję tarcicy jest trak. Wyposażony w dużo regulowanych pił przerabia kłody tak jak zostało to ustawione przez operatora. Normalny trak umożliwia cięcie drewna o średnicy nawet do jednego metra.

Spośród dużej ilości towarów sprzedawanych w tartakach wyróżnić należy boazerię. Stosowana jest ona z reguły w fazie wykańczania dachu. Ukrywa zręcznie całą więźbę konstrukcję, a także ma wielkie zalety estetyczne.

Jedynymi przedsiębiorstwami zajmującymi się obróbką drewna są tartaki. W nich wytwarzane są wszystkie półprodukty z których potem tworzy się stolarkę okienną. Tartak kupuje zazwyczaj drewno z Lasów Państwowych bądź zaopatruje się u prywatnych kontrahentów.

Co to jest tarcica obrzynana? Otóż jest to nic innego jak znana wszystkim deska. Charakteryzuje ją fakt, że każda z czterech stron płaszczyzny nie posiada kory, a od czoła deski widziany przekrój ma postać czworokąta. Tarcicę wykonuje się z drewna iglastego jak i liściastego takiego jak buk.

Wytwarzanie więźby dachowej to wytwarzanie pod wymiar na konkretne zamówienie klienta, większości części potrzebnych aby skonstruować dach. Z reguły zrobiona jest ona z drewna litego, rzadziej klejonego. Wymiary elementów są na ogół do 9 metrów.

Znamy dwa rodzaje impregnacji drewna. Impregnacja zanurzeniowa w której produkt poddany jest kąpieli w odpowiednio dostosowanych basenach, w których jest mieszanka wody oraz środka chemicznego przeznaczonego do impregnacji. Jest również impregnacja ciśnieniowa, w której w stosownie dużych autoklawach, odczynniki są niejako wpompowywane w konstrukcję drewna.

Aby można zająć się przerobem drewna w stolarniach potrzebne jest osiągniecie przez drewno należytej wilgotności. Dlatego używa się określone przedziały w których odbywa się suszenie drewna. Odbywa się to poprzez podawanie pary wodnej dlatego, aby suszone elementy nie zdeformowały się. Suszenie jest bardzo rozpowszechnionym procesem i zamawiane jest z reguły przy każdego typu towarach z wyjątkiem więźby dachowej.

Tarcica nieobrzynana to następny z produktów, które możemy przyuważyć w tartakach. Cechuje się tym że tylko dwie, płaszczyzny deski posiadają odkrycie. Kolejne dwie to nieobrobione części posiadające korę. Używa się ją za zwyczaj jako materiał podstawowy w stolarniach, ponieważ można pozyskać z niej znacznie więcej niż ze zwykłych desek