Izolacje termiczne

Posadzki przemysłoweNiektóre rodzaje izolacji termicznej lub akustycznej, silnie chłonące wilgoć, muszą być osłonięte warstwą ochronną z pasów papu lub folii. Niektóre izolacje są zbudowane z pewnych metali, dlatego muszą przedtem przejść obróbki blacharskie. Te izolacje ochronne zabezpieczają przed zawilgoceniem wodą zawartą w warstwie podkładowej z betonu, zaprawy cementowej lub gotowych zapraw podłogowych. Kilkucentymetrowej grubości podkład, najczęściej wyrównany ręcznie, nie ma odpowiedniej gładkości dla wielu rodzajów materiałów posadzkowych, np. paneli podłogowych, wykładzin dywanowych i PCW, tarketu wykorzystywanych przy budowie hal stalowych. Konieczne jest, więc wykonanie na nim cienkiej warstwy wygładzającej np. z samopoziomujących mas podłogowych – grubości na ogół kilku milimetrów. Układa się ja bezpośrednio na gruncie, często w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach nie ogrzewanych (za takie przyjęto uważać te, w których w okresie zimowym temperatura nie przekracza plus 8 stopni Celsjusza.) W tym wypadku na gruncie rodzimym należy ułożyć warstwę drenażową grubości około 15cm. Blacha termiczna potrzebuje dobrej obróbki blacharskiej, aby dobrze trzymać ciepło.