Suche zaprawy budowlane

BudownictwoSpośród bogatego asortymentu wyrobów firmy największym powodzeniem cieszy się grupa gotowych suchych zapraw budowlanych. Można je wykorzystywać zarówno przy remontowaniu i odnawianiu budynków, jak i przy wznoszeniu nowych. Ich wielką zaletę stanowią łatwość stosowania i bardzo dobre cechy użytkowe. Ich wykorzystanie umożliwia znaczne przyśpieszenie prac budowlanych- czy to przy budowie domu jednorodzinnego czy też w budownictwie przemysłowym – np. przy stawianiu hal stalowych. Zapewnia wysoką jakość robót i większy porządek na stanowisku pracy. Do ułożenie warstwy tego produktu niekiedy używa się specjalnej blachy powlekanej lub po prostu szpachli. Stosując gotowe zaprawy budowlane unikamy kłopotliwego transportu oraz składowania pisku i cementu, nie musimy dźwigać 50 – kg worków tego drugiego. Nie martwimy się, co zrobić z pozostającymi resztkami tych materiałów. Wszystkie obecnie produkowane wyroby budowlane  są przyjazne dla środowiska i dla człowieka. Bardzo bogata gruba tych materiałów budowlanych to gotowe wyspecjalizowane suche mieszanki zapraw podłogowych do bardzo łatwego i szybkiego wykonania wszelkiego rodzaju podłoży i podkładów pod posadzki w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej