Montaż podłogi podwójnej – procedury wstępne

Podłoga podwójna po otwarciuMontaż podłogi podwójnej wymaga dogłębnego zrozumienia oraz kontroli nad powierzchnią, na której podłoga będzie montowana. Wymagane procedury obejmują następujące elementy:


1. Zgranie z harmonogramem prac innych specjalistów. Wszystkie prace ogólne powinny zakończyć się przed montażem podłóg podwójnych. Jeżeli te prace byłyby wykonywane po instalacji podłogi i byłaby ona używana jako platforma robocza, panelom podłogi podwójnej oraz ich wykończeniu grozi trwałe uszkodzenie.

2. Klient musi zapewnić dostęp do suchej powierzchni do składowania i rozładunku materiałów z dojściem do wind, podnośników i/lub obszaru odbioru materiałów podłogi podwójnej.

3. Przed rozpoczęciem instalacji należy udostępnić suche, bezpieczne miejsce na materiały przyszłej podłogi; powinno ono przylegać do pomieszczenia, w którym piętrze będzie montowana podłoga podwójna.

4. Obszar instalacji musi być niedostępny dla otoczenia zewnętrznego. Zalecane warunki to temperatura od 10°C do 30°C i od 20% do 70% wilgotności względnej w dobie podczas i po instalacji.

5. W obszarze instalacji nie powinny znajdować się materiały i narzędzia innych specjalistów.

6. Posadzka, na której będzie instalowana podłoga podwójna, musi być wolna od wilgoci, kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. Najlepiej, aby posadzka była przykryta w celu uniknięcia nadmiernego zapylenia. Należy upewnić się, że zgrzewarka działa ze spoiwem do cokołów i jak najwcześniej przetestować na kilku cokołach dla upewnienia się, że został osiągnięty pożądany stopień związania.