Budowa w trudnych warunkach

budowa dróg, odwadnianie, geosiatkiBardzo często, podczas codziennej pracy, firmy zajmujące się budownictwem, szczególnie zaś wykonawstwem nawierzchni drogowych, czy też brukowanych, stykają się z bardzo trudnymi warunkami geologicznymi, z którymi bardzo ciężko sobie poradzić. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o sytuację, w której drogę, czy też nawet zwykły podjazd do garażu, na prywatnej posesji, należy wykonać na dość niestabilnym, podmokłym wręcz gruncie.
W takich sytuacjach, niestety, ale koniecznie trzeba będzie skorzystać najpierw z usług firm, prowadzących wynajem pomp do odwadniania. Chodzi po prostu o to, aby najpierw, natychmiast po wykonaniu wykopów, pozbyć się całości wody, która przecież będzie się gromadziła w wykopie, utrudniając tym samym prawidłowe wykonanie podbudowy. Następnym etapem będzie wykonanie samej już podbudowy, jednakże, trzeb pamiętać, aby jednym z jej kluczowych elementów była geosiatka.
Chodzi tutaj o to, aby za sprawą materiału geosyntetycznego, jakim jest przecież geosiatka, odpowiednio ustabilizować wykonywaną podbudowę, bowiem, nawet osuszony i odwodniony teren, w dalszym ciągu będzie się charakteryzował raczej niską stabilnością. Pod samą już nawierzchnię, czy to brukową, czy to asfaltową, niezbędna będzie geosiatka do asfaltu, której zastosowanie ma tutaj na celu, ostateczne ustabilizowanie warstwy nawierzchni tak, aby w wyniku słabszego podłoża, nawierzchnia stosunkowo szybko nie uległa pofałdowaniu, co wyeliminuje się z użytku.