Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady

Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady

Related Post

  • No related post.

Porady instalacyjne – instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady
Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo, dlatego powinna ją projektować, wykonywać i remontować firma posiadająca pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
Jak powinna wyglądać instalacja? Na co zwrócić uwagę?
a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje powinny być wykonane z przewodów miedzianych co najmniej trzyżyłowych z osobnym przewodem ochronnym. Składają się na nią: – przewód fazowy (brązowy), powinien znajdować się z lewej strony gniazdka, – przewód neutralny (jasnoniebieski), – ochronny (żółtozielony), powinien być przyłączony do wszystkich gniazd z bolcem i do punktów oświetleniowych.
b) Przekroje i obciążalności prądowe przewodów powinny być tak dobrane, aby odpowiadały nie tylko obecnym wymaganiom, ale również uwzględniały zwiększoną obciążalność w przyszłych latach.
c) Instalacje powinny być bez puszkowe tj. nie ma w instalacji górnych puszek rozgałęźnych – wszelkie połączenia elektryczne wykonuje się w głębokich puszkach 60-tkach, pod wyłącznikami oświetlenia lub gniazdami jednofazowymi.
d) Przy projektowaniu powinniśmy uwzględnić wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów. W domu o powierzchni od 75 do 100 m kw. powinno się wykonać minimum 5-7 obwodów. Należy uwzględnić urządzenia które w przyszłości możemy zainstalować np. : – kuchenkę elektryczną – zmywarkę do naczyń – lodówkę – pralkę
e) Niewielka ilość gniazd wtykowych może doprowadzić do przeciążenia instalacji. Może się tak stać, jeśli do jednego gniazda przyłączymy zbyt dużą liczbę urządzeń. Aby temu zapobiec, wystarczy w pokojach zamontować 3 do 5 gniazd wtykowych, a w kuchni – 7 do 9.
f) Gniazdka elektryczne w łazience powinny być szczelne. Nie wolno ich umieszczać w pobliżu wanny czy umywalki, w strefach ograniczonych przepisami.
g) W obwodach gniazd wtykowych zasilających pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienka, kuchnia) należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe. W przypadku awarii w instalacji elektrycznej lub w trakcie przypadkowego kontaktu człowieka z napięciem – powodują one natychmiastowe odłączenie tych obwodów.
h) Serce domowej instalacji mieści się w rozdzielnicy, wmurowanej zazwyczaj w tynk tuż przy drzwiach wejściowych. Zgodnie z przepisami nie montuje się już w niej tradycyjnych korków. Współczesna szyna instalacyjna zawiera nowoczesne urządzenia modułowe. Ze względu na fakt, iż może pomieścić jedynie określoną ich liczbę, przy wyborze tablicy rozdzielczej warto uwzględnić urządzenia, których możemy używać w przyszłości.
i) Położenie i rodzaj gniazd – włączniki oświetlenia instaluje się zwykle na wysokości 130 cm nad podłogą. – gniazda mocuje się na wysokości 30 cm nad podłogą. Powinny być zainstalowane po obu stronach okna, a co najmniej jedno ulokowane w głębi pokoju. Sugerowany stopień ochrony to IP20. – Ze względu na fakt, że większość szafek kuchennych ma około 80 cm wysokości, gniazda w kuchni instaluje się na wysokości ponad 85 cm nad podłogą, najczęściej około 115 cm. Wskazany stopień ochrony większy niż IP20, przynajmniej w bardziej narażonych na wilgoć miejscach.
Nasze bezpieczeństwo
W każdej instalacji muszą być urządzenia chroniące użytkowników przed porażeniem i powstaniem pożaru. Podstawowym zabezpieczeniem są wyłączniki nadprądowe (bezpieczniki) odłączające zasilanie, gdy w obwodzie wystąpi zwarcie lub pobieramy zbyt dużo prądu. Jeśli nie są sprawne lub zostały źle dobrane może dojść do zapalenia się instalacji. Obecnie do zabezpieczenia obwodów instalacji wewnętrznej stosowane są powszechnie modułowe wyłączniki z wyzwalaniem elektromagnetycznym i termicznym. Pierwszy wyzwalacz reaguje natychmiast w przypadku wystąpienia zwarcia, a więc przepływu prądu o bardzo dużej wartości, natomiast drugi wyłącza zasilanie, gdy wystąpi długotrwałe przeciążenie. Wyłączniki te mają różne wartości prądów nominalnych oraz charakterystyki czasowo-prądowe. Ich dobór zależy od przewidywanego obciążenia obwodu oraz rodzaju odbiorników. Najczęściej stosowane zabezpieczenia pojedynczych obwodów mają prądy nominalne 10 A lub 16 A i charakterystykę typu B. Do zabezpieczenia obwodów z silnikami, urządzeniami indukcyjnymi, instaluje się wyłączniki typu C lub D, pozwalające na krótkotrwały wzrost prądu w momencie uruchomienia tych urządzeń. Zasadą doboru zabezpieczeń w instalacji jest ich selektywność zadziałania, co oznacza, że bezpiecznik umieszczony bliżej punktu zasilania powinien mieć wartość o stopień wyższą niż ten, który jest od strony odbiornika.
Jak załatwić prąd
Wniosek o podłączenie do sieci elektroenergetycznej składamy w miejscowym zakładzie energetycznym na standardowym druku z zaznaczeniem, jaką moc chcemy pobierać z sieci i jakie będą poszczególne odbiorniki. Do wniosku dołączamy szkic sytuacyjny istniejącej w pobliżu linii zasilającej. Na tej podstawie rejon energetyczny wydaje warunki techniczne przyłączenia (WTP) określające m.in. sposób prowadzenia przyłącza, lokalizację licznika, przekrój przewodów i wartość bezpieczników głównych. Przyłącze wykonuje się na własny koszt, również wtedy, gdy konieczna jest budowa odcinka sieci w rejonach nie objętych planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. Wykonawcą przyłącza może być tylko koncesjonowany elektryk pracujący na zlecenie rejonu energetycznego. W przypadku prowadzenia przyłącza kablowego trzeba uzyskać w gminie pozwolenie na budowę oraz dokonać uzgodnień geodezyjnych. Po wykonaniu przyłącza w rejonie składamy wniosek o sprawdzenie i odbiór instalacji oraz zamontowanie licznika. Na nasz wniosek licznik może być jedno- lub dwutaryfowy, co łączy się ze zróżnicowaniem taryf ceny energii w różnych porach dnia. Liczniki dwutaryfowe instalujemy zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z ogrzewania elektrycznego, co istotnie zmniejsza koszty ogrzewania. Po odebraniu instalacji zawieramy umowę na dostawę energii elektrycznej, która określa m.in. sposób rozliczeń, obowiązki odbiorcy. Myślę , że te porady przybliżyły państwu chodź trochę specyfikę instalacji elektrycznych. Starajcie się Państwo zlecać usługi sprawdzonym firmom, pozorne oszczędności wykonywane kosztem zaawansowania prac, niestety mogą przynieść ujemne korzyści.