Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady

Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady

Porady instalacyjne – instalacja elektryczna: Instalacja elektryczna w nowobudowanym domu – dobre rady Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo, dlatego powinna ją projektować, wykonywać i remontować firma posiadająca pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Jak powinna wyglądać instalacja? Na co zwrócić uwagę? a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje powinny być wykonane z przewodów miedzianych co najmniej trzyżyłowych z osobnym przewodem ochronnym. Składają się na nią: – przewód fazowy (brązowy), powinien znajdować się z lewej strony gniazdka,…

Read More